Egzekwuj należności

Wprowadź do swoich umów arbitraż online jako dodatkową opcję obok sądów państwowych. Otrzymuj wyroki arbitrażowe już po 22 dniach.

Oddawaj je do komorników.

Wyroki wydają doświadczeni arbitrzy gospodarczy Elektronicznego Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

www.snrp.pl www.snrp.pl

W łatwy sposób rozpoczynaj arbitraż.

Zapis arbitrażowy wiąże dłużnika od momentu podpisania umowy. Dłużnik nie może się z arbitrażu wycofać.

Zgodnie z art. 1212 Kodeksu postępowania cywilnego wyrok sądu arbitrażowego po nadaniu klauzuli wykonalności można oddać do komornika

Aktualny średni czas trwania sprawy arbitrażowej online: 00 dni
Władze Centrum

Zobacz przykładowy wyrok arbitrażowy z klauzulą wykonalności.

Wyrok arbitrażowy.pdf

wydaliśmy już ponad 1000 takich wyroków.