Sprawozdanie z działalności podmiotu ADR dotyczące sporów konsumenckich

Sprawozdanie ADR za rok 2021

Sprawozdanie ADR za rok 2020

Sprawozdanie ADR za rok 2022