Jak działa elektroniczny arbitraż dostępny na platformie Ultima RATIO.:

Najczęściej wybierana klauzula arbitrażowa:

„Spory z tej umowy rozpozna sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę albo Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji na platformie Ultima RATIO. - przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący”.

Wprowadzając taką klauzulę do umów z klientami, do niczego się jeszcze nie zobowiązujesz. Zabezpieczasz się jedynie na przyszłość. Zyskujesz dodatkową możliwość wniesienia sprawy do arbitrażu obok tego, co i tak już teraz masz: czyli sądów państwowych. Decyzję podejmujesz dopiero w chwili składania pozwu.

Klauzule arbitrażowe są dla Twoich klientów wiążące od momentu podpisania umowy. Oznacza to, że Twoi klienci nie mogą się już z arbitrażu wycofać. Arbitrzy rozpoznają sprawy nawet wówczas, kiedy pozwani nie biorą w nich udziału.

Wyroki arbitrażowe po nadaniu klauzuli wykonalności mają moc prawną wyroków sądów państwowych, co wynika z artykułu 1212 Kodeksu postępowania cywilnego. Możesz je zatem oddać do komornika. Od roku 2019 arbitrzy Centrum wydali tysiące wyroków arbitrażowych. Jak dotąd 100% z nich uzyskało klauzule wykonalności.

Partnerzy