Ściągaj należności bez prawników i firm windykacyjnych

Wzywaj do zapłaty, negocjuj warunki i wpisuj dłużników do trzech działających w Polsce BIG-ów

W razie problemów z dłużnikami, rozpoczynaj procedury windykacyjno-arbitrażowe.

Wzywaj dłużników do zapłaty, negocjuj warunki spłaty i podpisuj ugody przed mediatorami Ultima RATIO.*

*Ugodzie zawartej przed mediatorem (również w formule online) sąd rejonowy niezwłocznie nadaje klauzulę wykonalności (art. 18314 Kpc.). Postępowanie klauzulowe wolne jest od kosztów sądowych

Jeżeli dłużnicy nie reagują, wpisuj ich do:

  • Krajowego Rejestru Długów
  • BIG InfoMonitor
  • ERIF

w ramach jednej, szybkiej procedury

 

...oraz w prosty sposób eskaluj spory poprzez rozpoczęcie arbitrażu online