Podpisuj umowy online i nie do podważenia

Unikaj późniejszych niespodzianek 
Korzystaj z najlepszej na rynku metody zdalnej weryfikacji tożsamości przez login.gov.pl

Przesyłaj klientom linki do umów

Klienci podpisują umowy online

Zapewniamy najlepszą na rynku weryfikację tożsamości przez login.gov.pl*

Dzięki funkcji Secure ID Match zastrzegaj, że dokument może podpisać wyłącznie osoba o podanym przez Ciebie numerze PESEL. Sprawdzamy zgodność na podstawie danych z węzła krajowego.

Zapewnij klientom możliwość podpisywania umów online nawet wtedy, gdy nigdy nie korzystali oni jeszcze z podpisu elektronicznego. Profil zaufany, mObywatel, e-dowód lub bankowość online posiada już ponad 16 milionów Polaków.

Zawieraj umowy zgodne z eIDAS, zabezpieczone kwalifikowanymi pieczęciami elektronicznymi 
i znacznikami czasu.