Nowość w Ultima RATIO. Dzięki Secure ID Match umowę podpisze tylko osoba o wskazanym numerze PESEL

Nowość w Ultima RATIO. Dzięki Secure ID Match umowę podpisze tylko osoba o wskazanym numerze PESEL

W zeszłym roku wprowadziliśmy do oferty Ultima RATIO. nową funkcję – możliwość podpisywania dokumentów online. To nie tylko podpis elektroniczny, ale zaawansowane narzędzie zgodne z eIDAS. Dzięki dwuetapowej weryfikacji tożsamości przez państwowy serwis login.gov.pl, nasze rozwiązanie zdobyło uznanie, a ludzie zaczęli mówić o możliwości podpisywania dokumentów "profilem zaufanym". Nie protestujemy, wręcz przeciwnie – postanowiliśmy to narzędzie jeszcze bardziej udoskonalić.


Prostota i kontrola dla użytkownika

Obecnie proces podpisywania dokumentów w Ultima RATIO. jest dość prosty. Użytkownik wypełnia formularz, a osoby odpowiedzialne za podpisanie dokumentu otrzymują link. Wszystko pod kontrolą inicjatora procesu, który otrzymuje informacje o podpisach, może wysyłać przypomnienia, itp. Kluczowe z punktu widzenia KYC (Know Your Customer) jest obowiązkowe, dwuskładnikowe potwierdzanie tożsamości przez profil zaufany, obejmujący ponad 16 milionów obywateli naszego kraju.

Wyzwania związane z weryfikacją tożsamości

Mimo silnej weryfikacji tożsamości, zauważyliśmy pewne luki. Jeśli link do dokumentu trafi w niepowołane ręce, a osoba nieuprawniona go podpisze, może to prowadzić do sytuacji, gdzie procesy korporacyjne pozostają niezakończone. Na karcie umowy będzie bowiem figurowała nie ta osoba i nie te trzy ostatnie cyfry numeru PESEL. Ponadto, ataki polegające na podszywaniu się pod przedsiębiorców stają się coraz bardziej powszechne.

Nowa usługa – Secure ID Match

Aby jeszcze skuteczniej dbać o KYC i bezpieczeństwo klientów, wprowadziliśmy usługę Secure ID Match. W formularzu inicjującym dokument można teraz dodać numer PESEL osoby, która ma go podpisać. Serwis porównuje go z numerem PESEL osoby logującej się. Jeśli numery są zgodne, procedura podpisu kończy się pomyślnie. W przeciwnym razie proces jest przerywany, a osoba otrzymuje odpowiedni komunikat.

Zwiększone bezpieczeństwo, mniej fraudów

Dzięki Secure ID Match utrudniamy życie fraudsterom. Nawet jeśli oszust uzyska dostęp do skrzynki pocztowej osoby, pod którą się podszywa – na przykład prezesa zarządu spółki, musiałby dodatkowo zdobyć jej dane do logowania do login.gov.pl oraz telefon z numerem zarejestrowanym na węźle krajowym.

Zachęta do dodawania klauzuli na arbitraż

Choć nasze narzędzie pozwala na podpisywanie każdego dokumentu bez konieczności dodawania klauzuli na arbitraż, zachęcamy do tego. Sami zamierzamy wykorzystywać nową funkcjonalność w procedurach arbitrażowych.

Darmowy pakiet dla Przedsiębiorczych Wizjonerów

Funkcjonalność Secure ID Match dostępna jest dla każdego zarejestrowanego użytkownika Ultima RATIO. w ramach darmowego planu: "Przedsiębiorczy Wizjoner", pozwalającego na podpisywanie i przesyłanie innym 5 dokumentów miesięcznie. W przypadku płatnych planów, rozwiązanie można integrować z wewnętrznymi systemami klientów poprzez API.

Podsumowując, nasze najnowsze ulepszenia nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale dodatkowo odstraszają oszustów. Pozwalają zawierać umowy nie do podważenia, które łatwiej będzie później wyegzekwować.