E-arbitraż zamiast sądów: Jak Sprytne Firmy oszczędzają czas i pieniądze z Ultima RATIO.

E-arbitraż zamiast sądów: Jak Sprytne Firmy oszczędzają czas i pieniądze z Ultima RATIO.

Dlaczego czekać ponad 7 miesięcy na wyrok sądu państwowego, skoro istnieje skuteczna alternatywa? Przewlekłość spraw w sądach państwowych to zmora dzisiejszych czasów. Rozprawy, na które trzeba dojechać. Świadkowie, których trzeba przesłuchać. Koszty, które trzeba z góry ponieść. To wszystko staje się nie do zniesienia. Czas poznać innowacyjne podejście Sprytnych Firm, które omijają „tradycyjne”, państwowe sądy na rzecz e-arbitrażu. Jak działa Ultima RATIO.? Publikujemy ten wpis, bo współpracuje z nami coraz więcej arbitrów i firm. Chcemy, by zasady naszego funkcjonowania były przejrzyste i jasne.


Dlaczego sądy państwowe to problem dla firm?

Średni czas trwania sprawy w sądach państwowych to ponad 7 miesięcy. I to w jednej instancji. Przez ten czas firmy muszą znosić fakt, że dłużnicy korzystają z ich pieniędzy. Do tego prawnicy od windykacji generują koszty a perspektywa odzyskania zaległych płatności szybko się oddala. Firmy windykacyjne już dawno ustaliły, że po dwóch miesiącach istnieje jeszcze 90% szans na odzyskanie zaległości. Po roku szanse takie spadają do 10%.

Sprawy trwają bardzo długo a lepiej nie będzie

Problemu przewlekłości spraw sądowych nie da się rozwiązać „normalnymi” sposobami. Nie da się tak po prostu zmienić prawa i zwyczajów. Zinformatyzować procedur ani wyedukować prawników. Stan na dziś jest fatalny. Każdy, kto tylko chce, może przeciągać sprawy sądowe praktycznie w nieskończoność. Wystarczy zatrudnić pomysłowego prawnika i zgłosić wnioski dowodowe z zeznań świadków. Najlepiej zza granicy. System sądownictwa państwowego zwyczajnie nie zna sposobów, by zapobiec wynikającej stąd przewlekłości.

Rozwiązanie: arbitraż online

Sprytne Firmy zdają sobie z tego sprawę i coraz częściej korzystają z arbitrażu online. Prawo stanowi, że każdy spór – zamiast do sądu państwowego – można oddać do arbitrażu. Arbitraż jest więc pełnoprawną alternatywą dla sądów państwowych. Warunkiem jest jedynie wcześniejsze wprowadzenie do umowy z klientem odpowiedniej klauzuli. Jeżeli jednak to się uda, w arbitrażu firmy mogą liczyć na zupełnie inną rzeczywistość. Nie stosuje się tam bowiem ogólnych przepisów proceduralnych, jakie obowiązują w sądach państwowych. Sąd arbitrażowy może opracować własne zasady postępowania.

Średni czas trwania sprawy: 22 dni. Jak to możliwe?

Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji na Ultima RATIO. stworzyli prawnicy będący jednocześnie przedsiębiorcami. Zasady postępowania ułożono więc tak, aby arbitraż był nowoczesny, prosty i wygodny. Jednocześnie zadbano, by spraw nie dało się przedłużać.

Gwarantują to następujące reguły:

 • Postępowania prowadzone są wyłącznie przez Internet
 • Pozwy, odpowiedzi na pozew i stanowiska składane są za pomocą internetowych formularzy
 • Opłaty arbitrażowe uiszcza zarówno powód od pozwu jak i pozwany od odpowiedzi na pozew
 • Wymiana argumentów następuje na specjalnie zaprojektowanych profilach spraw
 • Uczestnicy dysponują czatem sprawy do komunikacji z drugą stroną i arbitrem
 • Ultima RATIO. sprawdza dane uczestników przez profil zaufany (login.gov.pl), dbając w ten sposób o pewność i wykonalność wyroków
 • Dowody są wyłącznie cyfrowe – PDF, zrzuty ekranów, wiadomości, zdjęcia, filmy, nagrania audio, etc.
 • Dowody są od razu dostępne na profilach spraw i arbitrzy mogą je rozpatrywać „od ręki”
 • Na podstawie umowy z Polskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych w Warszawie opinie eksperckie przygotowywane są w terminie 10 dni od daty zlecenia
 • Doręczanie pozwów następują pocztą elektroniczną (na adres podany w umowie, CEiDG lub KRS) a jedynie uzupełniająco – listem poleconym
 • Zeznania świadków składane są na piśmie
 • Brak jest fizycznych akt i fizycznych budynków
 • Brak jest w konsekwencji fizycznych rozpraw i posiedzeń

W rezultacie już kilka sekund po złożeniu pozwu pozwany może wnieść odpowiedź! Średni czas trwania postępowania udało się ograniczyć zaś do 22 dni, a najdłuższa sprawa w historii Centrum trwała… 68 dni.

Jak wygląda zapis?

Zapis arbitrażowy ma najczęściej postać paragrafu w umowie zawieranej na początku współpracy. Można go wprowadzać do wszystkich rodzajów umów B2B. Najczęściej jednak występuje w umowach pożyczki, kredytu, o dzieło czy zlecenia. Popularny jest także w umowach budowlanych, IT czy kurierskich. Umowy z takimi zapisami podpisują zarówno duże jak i małe firmy.

Najczęściej spotykana klauzula ma następującą postać:

„Spory z tej umowy rozpozna sąd powszechny w okręgu którego X ma siedzibę albo Elektroniczne Centrum Arbitrażu i Mediacji na platformie Ultima RATIO. - przy czym wybór sądu arbitrażowego albo sądu państwowego przez powoda będzie miał dla pozwanego charakter wiążący”.

Sprytne Firmy zauważyły, że wprowadzając taką klauzulę do umów z klientami do niczego się jeszcze nie zobowiązują. Zabezpieczają się jedynie na przyszłość. Zyskują dodatkową możliwość wniesienia sprawy do arbitrażu obok tego, co i tak już teraz mają: czyli sądów państwowych. Decyzję podejmują dopiero w chwili składania pozwu.

Lista arbitrów obejmuje różne specjalizacje

Sprawy, które trafiają do Ultima RATIO. rozpoznają arbitrzy będący przede wszystkim doświadczonymi radcami prawnymi i adwokatami. Lista arbitrów staje się coraz dłuższa. Aktualne specjalizacje arbitrów obejmują: 

 • nieruchomości komercyjne, 
 • przemysł i produkcja, 
 • spory korporacyjne, 
 • ubezpieczenia, 
 • ochrona własności intelektualnej, 
 • sukcesja/fundacje rodzinne,
 • bankowość/finansowanie/pożyczki,
 • IT/media/reklama/telekomunikacja,
 • kontrakty budowlane/infrastruktura, 
 • transport/usługi kurierskie, 
 • dostawa mediów 
 • spory cywilne.

Wyroki ostateczne i do komorników

Wyroki Ultima RATIO. są ostateczne. Postępowania są jednoinstancyjne i nie ma od nich apelacji. Po nadaniu klauzuli wykonalności, wyroki Ultima RATIO. mają moc prawną wyroków sądów państwowych, co wynika z artykułu 1212 Kodeksu postępowania cywilnego. Firmy mogą je zatem oddawać do komorników. Od roku 2019 arbitrzy Centrum wydali tysiące wyroków arbitrażowych. Jak dotąd 100% z nich uzyskało klauzule wykonalności.

Pod poniższym tekstem możesz pobrać przykładowy wyrok Ultima RATIO. z klauzulą wykonalności.

Czas na nowe podejście

W świecie biznesu czas to pieniądz a efektywność to klucz do sukcesu. E-arbitraż Ultima RATIO. nie tylko eliminuje frustrujące opóźnienia sądowe, ale także na nowo definiuje sposób, w jaki Sprytne Firmy dochodzą zaległych płatności. Średni czas trwania postępowania ograniczony do 22 dni, niskie koszty, brak papierowej biurokracji i możliwość szybkiego reagowania to tylko niektóre z korzyści. 

Jeżeli Twoja Sprytna Firma chciałaby poznać szczegóły współpracy z Ultima RATIO., napisz wiadomość na formularzu kontaktowym. Twoje umowy są przecież na nic, jeżeli nie możesz ich wyegzekwować.

 

Do pobrania