Ultima RATIO. kontra oszuści. Mocna weryfikacja PESEL przy podpisywaniu umów online!

Ultima RATIO. kontra oszuści. Mocna weryfikacja PESEL przy podpisywaniu umów online!

W Ultima RATIO. zajmujemy się obsługą całego cyklu życia umów, jakie firmy zawierają ze swoimi klientami. Od wstępnego badania wiarygodności płatniczej po arbitraż online i egzekucję komorniczą. Kluczowym elementem tego procesu są oczywiście "żelazne" umowy. Podpisywane z klientami skutecznie, online i bez potrzeby zaglądania im "w dowód". Bez takich umów klienci nie stają się "prawdziwymi" klientami, a firmy nie nawiązują relacji, którymi mogłyby później zarządzać. Dlatego wpis ten poświęcamy naszemu narzędziu do podpisywania umów przez Internet. Profilem zaufanym. Na czym to polega i czym różni się od rozwiązań konkurencji?


Korzystanie z węzła krajowego

Przede wszystkim platforma Ultima RATIO. tym różni się od rozwiązań konkurencyjnych, że jest zintegrowana z państwowym węzłem krajowym. Dzięki temu sprawdzanie tożsamości naszych użytkowników odbywa się przez serwis login.gov.pl. To prawda, że profil zaufany stosowany jest zwykle w kontaktach obywateli z administracją publiczną. Niemniej jednak zgodnie z obowiązującym prawem w określonych przypadkach Państwo może udostępnić go również innym podmiotom.

Tak stało się w przypadku Ultima RATIO.

Link do listy podmiotów przyłączonych do węzła krajowego.

Sprawdzanie tożsamości przez profil zaufany

Fakt ten wykorzystaliśmy w naszym narzędziu do podpisywania umów online.

Osoba chcąca podpisać dokument musi najpierw potwierdzić swoje dane w login.gov.pl. Logowanie to ma dwa etapy (login + hasło oraz SMS). Dopiero po przejściu tego kroku użytkownik przenoszony jest do Ultima RATIO.

Tam czeka na niego umowa do podpisu.

Nasz e-podpis posiada więc praktycznie wszystkie zalety kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Można go użyć do podpisania 99% umów w obrocie prawnym: pożyczki, kredytu, o dzieło, zlecenia, ugody, ubezpieczenia, dostawy, przechowania, użyczenia, kontraktu menadżerskiego, sprzedaży, współpracy czy o roboty budowlane. Spełnia wszystkie wymagania prawne dyrektywy eIDAS. W przeciwieństwie jednak do podpisu kwalifikowanego, nasz e-podpis jest powszechny i łatwo dostępny.

Profil zaufany posiada dziś przecież praktycznie każdy.

Link do dokumentu

Z drugiej strony, e-podpis na platformie Ultima RATIO. przypomina trochę podpis zaufany w państwowym serwisie gov.pl. Firmy często zresztą mówią, że w Ultima RATIO. podpisują umowy „profilem zaufanym”. Nie protestujemy.

Technicznie jednak są pewne różnice.

W rozwiązaniu państwowym użytkownik nie ma możliwości wysłania kontrahentowi linku do dokumentu. Nie może więc kontrolować, jaki dokument podpisuje odbiorca ani zarządzać całym procesem - na przykład sprawdzić czy umowa dotarła albo wysłać przypomnienie. Co więcej, w Ultima RATIO. nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o ilość dokumentów możliwych do jednorazowego podpisania. Nie ograniczamy też rozmiaru poszczególnych plików. Umowy przechowywane są w jednym, bezpiecznym miejscu. Dzięki temu łatwo jest nimi zarządzać.

W przeciwieństwie do rozwiązania państwowego, Ultima RATIO. posiada też rozbudowane API. Daje ono firmom możliwość obsługi procesu podpisywania umów „profilem zaufanym” bezpośrednio w swoich systemach IT. 

Rekomendacja dla firm podpisujących umowy masowo

Tak mocna weryfikacja PESEL to szok dla wszelkiego rodzaju fraudsterów i oszustów. W systemach z jakimi mieli dotychczas do czynienia, nikt ich tożsamości jakoś specjalnie nie sprawdzał. Firmy opierały się po prostu na zadeklarowanych adresach e-maili oraz numerach telefonów. Oszuści mogli więc - przy odrobinie inwencji - podawać się za kogo chcieli i podpisywać dokumenty do woli.

W Ultima RATIO. jest to praktycznie niemożliwe. Aby oszust mógł podpisać umowę online za kogoś innego, musiałby bowiem uzyskać dostęp do: 

  • skrzynki e-mail tej innej osoby
  • loginu i hasła do login.gov.pl tej innej osoby
  • telefonu komórkowego zarejestrowanego w login.gov.pl przez tę inną osobę

Podpis elektroniczny Ultima RATIO. jest więc szczególnie przydatny dla tych firm, które podpisują przez Internet dużo umów o charakterze masowym, a jednocześnie nie chcą psuć doświadczeń przyszłych kontrahentów wideo weryfikacjami czy weryfikacjami przez selfie (skądinąd zawodnymi).

Rozwiązanie to jest ważnym elementem całej naszej oferty.

Wykorzystujemy je bowiem również w sprawach arbitrażowych. Regulamin wymaga, by podpisywać w ten sposób m.in. zeznania świadków oraz pełnomocnictwa procesowe. Dokumenty takie są później automatycznie walidowane przez nasz system. Arbitrzy traktują je więc jako dokumenty „nie do podważenia”. Ma to duże znaczenie w razie późniejszych sporów, o ile strony sporządzą w umowie zapis na Ultima RATIO. Sprawia, że postępowania trwają krócej. Nie trzeba też prowadzić dowodów z opinii grafologicznych. 

Zapraszamy do zakładki "Kontakt" po więcej szczegółów!

Zespół Ultima RATIO.