[NEWS] Ultima RATIO. integruje się z BIG-ami. Dłużnicy zaskoczeni

[NEWS] Ultima RATIO. integruje się z BIG-ami. Dłużnicy zaskoczeni

Jeżeli Twoja firma chociaż raz nie otrzymała pieniędzy za fakturę, na pewno doskonale wiesz, jak frustrujące jest w naszym kraju odzyskiwanie zaległych płatności. Okazuje się, że umowę z dłużnikiem możesz wyrzucić do kosza. W sądach państwowych sprawy i tak ciągną się przez lata. Potwierdzasz? Właśnie dlatego powstało Ultima RATIO. – chcemy zmienić ten stan rzeczy! Nasz arbitraż online już skraca średni czas trwania postępowań gospodarczych do zaledwie 22 dni. W takim terminie możesz uzyskać na naszej platformie ostateczny wyrok arbitrażowy, który po nadaniu klauzuli wykonalności nadaje się do egzekucji komorniczej. Natomiast w najnowszej wersji naszego serwisu wprowadzamy dodatkowe narzędzia, które jeszcze bardziej zwiększają Twoje szanse na odzyskanie zaległych pieniędzy.


 

Integracja z Biurami Informacji Gospodarczej

W Polsce działają trzy duże biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów, BIG InfoMonitor i ERIF. Firmy mogą wpisywać do nich swoich dłużników. Kiedy niesolidny kontrahent zostanie tam wpisany, może mieć całą masę problemów. Banki mogą odmówić mu kredytu, firmy pożyczkowe nie dać mu pożyczki, właściciele mogą nie wynająć mu mieszkania a operatorzy telekomunikacyjni nie podpisać z nim umowy na telefon komórkowy.

Postanowiliśmy więc wdrożyć to potężne narzędzie do Ultima RATIO. jako część naszych procedur windykacyjnych.

Jak to działa?

Dotychczas nasze procedury windykacji „miękkiej” polegały na tym, że firmy mogły wzywać na naszej platformie swoich dłużników do zapłaty. Tak zaczynał się „przedsądowy” etap dochodzenia należności. Jeżeli w jego trakcie nie dochodziło do porozumienia, firmy mogły eskalować spory i uzyskiwać szybkie wyroki arbitrażowe. Wyroki te były (i są) podstawą egzekucji komorniczej.

Co w tym procesie zmienia integracja z BIG-ami?

Firmy mogą teraz w wezwaniach do zapłaty dodatkowo zagrozić dłużnikom, że w razie nieuregulowania płatności ich dane zostaną zgłoszone do BIG-ów. Po 30 dniach natomiast, jeżeli faktury nadal nie są zapłacone, firmy mogą takiego wpisu dokonać. Cała procedura jest niezależna od arbitrażu, a wpisy następują od razu do Krajowego Rejestru Długów, BIG InfoMonitor i ERiF. Wszystko odbywa się na profilach spraw. Firmy mogą zarządzać już dokonanymi wpisami. Mogą dodawać nowe zobowiązania albo wykreślać informacje o fakturach, które zostały już zapłacone.

Cywilizowane Zasady Dla Wpisów do BIG

Zdecydowaliśmy też o wprowadzeniu pewnych zasad dla wpisów dokonywanych na naszej platformie. Dziś bowiem jest tak, że firmy mogą wpisać do BIG każdego. Jeżeli dłużnicy czują się wpisem pokrzywdzeni, mogą wnosić do BIG-ów sprzeciwy. Skarg jest jednak sporo a ich rozpoznawanie trwa od 30 do 60 dni. Do tego prawo mówi, że w następstwie skarg BIG-i mają weryfikować, czy wpisane zobowiązania są uzasadnione czy nie (!!!). Tymczasem nawet studenci pierwszego roku prawa podskórnie czują, że powinno to stanowić kompetencję sądów! Zwłaszcza, że prawo nie wymaga od BIG-ów, by skargi weryfikowali profesjonalni prawnicy.

Uważamy, że standardy te są dalekie od doskonałości. 

O tym, czy dane zobowiązanie istnieje czy nie, powinien decydować sąd lub arbiter, a nie pracownik biura informacji gospodarczej. Dlatego w Ultima RATIO. wpisy zobowiązań do BIG poddaliśmy kontroli arbitrażowej.

Jaka to będzie kontrola?

Jeżeli współpracująca z nami firma wpisze zobowiązanie do BIG, a dłużnik złoży odpowiedź na pozew, wówczas arbiter przeanalizuje, czy sprawa dojrzała do tego, aby wpisu można było w ogóle dokonać. W przypadku spraw ewidentnie spornych, co do których nie ma podejrzenia, że są celowo przedłużane, arbitrzy będą od razu zobowiązywać firmy do czasowego wykreślania wpisów. Nie będą z tym czekać do wydania wyroku. Jeżeli natomiast w sprawach zapadną wyroki, arbitrzy zobowiążą wierzycieli do wykreślania wpisów w takim zakresie, w jakim powództwa oddalono. Wierzymy w bardziej cywilizowane zasady.

Jeżeli masz pytania, pisz!

Zespół Ultima RATIO.